Το όραμα και οι αξίες μας

Για να συνεχίσουμε την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας το όραμα μας αποτελεί πυξίδα για την υλοποίηση τους περιγράφοντας την επίτευξη του τελικού σκοπού

 • Άτομα: Με την ομάδα – δίκτυο συνεργατών καλύπτουμε τις ανάγκες της επιχείρησής μας
 • Portofolio: Η συνεχής ανανέωση ενός ξεχωριστού portofolio που προσφέρει πρωτοποριακές τεχνολογικές λύσεις αποτελεί οδηγό μας
 • Συνεργάτες: Αποβλέπουμε στη δημιουργία κερδοφόρου δικτύου πελατών , προμηθευτών και εταιρικών σχέσεων δημιουργώντας αμοιβαία σταθερή αξία.
 • Περιβάλλον: Να υποστηρίζουμε προγράμματα ανακύκλωσης αλλά και άλλες κοινωνικές δραστηριότητες ενεργώντας με υπευθυνότητα.
 • Κέρδη: Μεγιστοποίηση της μακροπρόθεσμης απόδοσης για τους πελάτες και συνεργάτες μας.
 • Σχεδιασμός για όλους: Να υλοποιούμε τα έργα μας μένοντας πιστοί στις αρχές Σχεδίασης για όλους

 

Οι αξίες μας

Οι αξίες της onlinemedia .gr που επηρεάζουν τα μελλοντικά σχέδια μας προέκυψαν από τις συνθήκες και ανάγκες της εποχής

 • Καινοτομία – όνειρα για δημιουργία
 • Συνεργασία
 • Υπευθυνότητα
 • Ακεραιότητα
 • Ποιότητα
 • Πάθος